رزومه کاری

موسسه تولیدی خدمات فنی و مهندسی میلاد طراح وسازنده لوازم آزمایشگاهی فیزیک پایه در سال 1375 به مدیریت مهندس علی محمد خالقی تاسیس گردید . اساس تولید در این موسسه ، ابداع جدید ، دقت بالا ، عمرطولانی و رضایت مشتری مد نظر قرار گرفته و ساخت و تولید انبوه دستگاهها و تجهیزات مختلف و متنوع آزمایشگاههای فیزیک پایه یک و دو از سال تاسیس موسسه تا به حال بدون وقفه انجام شده است . استفاده از مدرسان با تجربه آزمایشگاههای فیزیک دانشگاه بوعلی سینا همدان در طراحی و ساخت دستگاههای آزمایشگاهی در کارایی لوازم، موثر و قابل ملاحضه بوده است. بطوری که تجهیزات ساخته شده بصورت آزمایشی در طول ترم توسط ایشان مورد استفاده قرار گرفته و بعد از تائید به تولید انبوه رسیده است. استفاده از مواد اولیه عالی ، دانش فنی روز و همچینین طراحی ارگونومیکی تجهیزات از دیگر مزایای محصوالت می باشد.

کیفیت و کارایی تولیدات این موسسه مورد تایید دانشگاههای خریداراین محصولات بوده است .

دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا همدان – دانشگاه صنعتی همدان – دانشگاه پیام نور همدان –
دانشگاه غیر انتفاعی همدان – دانشکده علوم دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده نفت آبادان – دانشکده
علوم دانشگاه کاشان – دانشگاه یاسوج – دانشکده علوم دانشگاه تربیت معلم آذربایجان – دانشکده علوم
دانشگاه تبریز – دانشگاه پیام نور تبریز – دانشگاه آزاد تویسرکان – دانشکده فنی تویسرکان – دانشگاه پیام
نور تویسرکان – دانشکده علوم دانشگاه صنعتی شیراز – دانشگاه پیام نور شیراز – دانشگاه پیام نور
استهبان – دانشگاه کیش – دانشکده علوم دانشگاه خواجه نصیر تهران – دانشگاه پیام نور مالیر –
دانشکده علوم دانشگاه شاهرود – دانشگاه آزاد شاهرود – دانشکده علوم دانشگاه زنجان – دانشگاه پیام
نور زنجان – دانشگاه غیر انتفاعی صوفی زنجان – دانشگاه پیام نور اسد آباد – دانشگاه پیام نور واحد
رزن – دانشکده علوم دانشگاه ارومیه – دانشگاه پیام نور هشتگرد – دانشگاه پیام نور کبودرآهنگ –
دانشکده پیراپزشکی یاسوج – دانشگاه تکنیکی کشور تاجیکستان – دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه – دانشگاه
پیام نور واحد هشترود – سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور تهران ) سفارش 250 دستگاه از انواع تولیدات
این موسسه در سال1384 و 1385 جهت مراکز آموزشی پیام نور کل کشور(دانشکده علوم دانشگاه
بیرجند – دانشگاه پیام نور قم – دانشگاه صنعتی قم – دانشگاه فرهنگیان همدان – دانشگاه ولی عصر
رفسنجان – دانشکده فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده فنی بویین زهرا- دانشگاه سورن اقلیم
کردستان عراق – دانشگاه پیام نور کرمانشاه- دانشکده علوم دانشگاه شیراز- دانشگاه علوم دریایی نوشهر-
دانشکده فنی مهندسی بناب – دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
جنوب – دانشکده علوم دانشگاه اراک – دانشکده علوم دانشگاه گیلان -دانشکده علوم دانشگاه بین المللی
قزوین – دانشگاه فنی حرفه ای بندر انزلی – دانشگاه فنی حرفه ای زاهدان – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه
ارومیه